Wie zijn wij

Stichting Winterfestijn Overbetuwe (SWO) is een goede doelen stichting en samengesteld uit leden van de Rotary club Elst Over-Betuwe (RC Elst), Centrum Management Elst (CME). SWO heeft een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Centrum Management Elst (CME) is een actieve winkeliersvereniging.  CME organiseert verschillende keren per jaar een grotere activiteit in het dorp zoals “Elst op Stelten” en de Sinterklaas intocht. Voor de kerstperiode was de ondernemersvereniging op zoek naar een grote activiteit om de Overbetuwe nog aantrekkelijker te maken en de inwoners te bedanken voor haar klandizie.

Rotary International is club van wereldwijd 1,2 miljoen leden die vanuit hun beroepen elkaar en de samenleving helpen met kennisuitwisseling en het opzetten en steunen van lokale en internationale goede doelen. Door het internationale netwerk gaat 100% van de financiële steun daadwerkelijk naar de goede doelen. Rotary club Elst Over-Betuwe is een onderdeel van deze wereldwijde organisatie. De club was op zoek naar een lokaal goed doel, waaraan zoveel mogelijk inwoners plezier kunnen beleven.

Doelstelling

Stichting Winterfestijn Overbetuwe wil ieder jaar één of meerdere activiteiten in de winterperiode neerzetten om goede doelen in Overbetuwe te ondersteunen. Wij willen daarbij de leefbaarheid van de samenleving verhogen. Dit doen wij door het tot stand brengen van samenwerking en verbindingen op diverse terreinen. Een aantal hiervan zijn:

  • De ijsbaan: sport, bewegen & cultuur voor jong en oud, voor iedereen.
  • Specifiek goed doel: iedere editie van het Winterfestijn een lokaal en zichtbaar goed doel voor telkens een andere doelgroep.
  • Onderwijs: schoolschaatsen voor alle 22 basisscholen uit Overbetuwe en een ongekende 50-70 maatschappelijke stageplekken voor leerlingen van het Lyceum en Westeraam.
  • Verenigingen:  inzet van lokale verenigingen die zo financieel ondersteund worden.
  • Opleiding: scholing van diverse vrijwilligers in BHV en EHBO.
  • Vrijwilligers: alle inzet van direct betrokken partijen en ook steeds meer andere burgers uit Overbetuwe is geheel op vrijwillige (onbetaalde) basis.
  • Prijsstelling: al onze activiteiten hebben een niet-commerciële prijsstelling.

Meer weten over de doelstellingen en de betrokken partijen. Spreek de vrijwilligers van het Winterfestijn aan. Zij zijn herkenbaar aan de bekende rode jassen.

Samen naar een nog leefbaardere samenleving!

Met winterse groet,

Bestuur SWO